vambryti

vam̃bryti, -ija (-yja K), -ijo (-yjo K) Š, , NdŽ, ; S.Dauk 1. intr. K, M, 34, DūnŽ, Dl, Rdd, Srd, Slv, Jnš, Pšš, Klp, Gršl, Sd amsėti, loti: Šuo vam̃brija i vam̃brija – kas norintais, sakau, čia jau y[ra] NmŽ. Kas uždraus šuniui vam̃bryti?! Vdžg. Margi, ko čia dabar vam̃briji, ar neisi į būdą! Ldv. 2. J, Čk, Lkš, Šln, Rt prk. įkyriai kalbėti, taukšti, tauzyti, zaunyti: Vam̃brija i vam̃brija vis tą patį, o naudos nė už grašį Kv. Vam̃brijo ant viso miestelio tokius pliurpalus Trš. Pradės, tai vam̃brys vam̃brys kai koks šuo Skr. Vam̃brija bobos, ka tu išvažiuosiąs, anos neimsiąs DūnŽ. Vam̃bryk nevam̃brijęs – vis tiek nieko negausi Krk. Juk negali vis pristojęs vam̃bryt – dirbk, dirbk, dirbk! Bsg. ^ Ir vam̃brija kaip šuo pažabotas Ar. 3. Kos32(Vkš) žr. dambryti. \ vambryti; atvambryti; nuvambryti; pavambryti; privambryti; suvambryti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • vambryti — vam̃bryti vksm. Nustók, kõ čia dabar̃ vam̃briji?! …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atvambryti — atvam̃bryti tr. prk. atidaryti, atlapoti: Atvam̃brijo duris lig galo ir išlėkė End. vambryti; atvambryti; nuvambryti; pavambryti; privambryti; suvambryti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvambryti — nuvam̃bryti 1. intr. Ser nuloti, nuamsėti. 2. tr. prk. nukalbėti, nušnekėti: Girtas nuvam̃brijo čystai vėjus Kv. vambryti; atvambryti; nuvambryti; pavambryti; privambryti; suvambryti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavambryti — pavam̃bryti intr. NdŽ 1. Ser, NdŽ paamsėti. 2. NdŽ prk. pakalbėti, pataukšti: Kerenskis leis dar truputį pavambryti rš. vambryti; atvambryti; nuvambryti; pavambryti; privambryti; suvambryti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privambryti — privam̃bryti intr. Rt prk. pritaukšti, priplepėti: Privam̃brijo tiek, ka i galva pradėjo skaudėti Kv. | refl.: Ėsk nevambryjęs, kai paėsi prisivam̃brysi! Skr. vambryti; atvambryti; nuvambryti; pavambryti; privambryti; suvambryti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skalyti — skãlyti, ija ( yja K), ijo ( yjo K) 1. intr. R, MŽ75, Sut, N, K, M, RtŽ, L, Rtr, FrnW, Kv loti patęsiant: Skãlydamas los šuo, kaip zuikį vydamas J. Šuva skãlijo visą naktį, nedavė miegot Klt. Šuo be parstojimo skãly[ja], lo[ja] Prk. Šuva… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suvambryti — suvam̃bryti 1. intr. NdŽ suamsėti, suskalyti: Subaubė tvarte karvės, suvambrijo ir gūdžiai ėmė kaukti šunes V.Bub. 2. tr. Ser, NdŽ prk. piktai ką pasakyti, suburbėti. vambryti; atvambryti; nuvambryti; pavambryti; privambryti; suvamb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tribiloti — tribiloti, oja, ojo intr. loti, vambryti: Kalė loja tribiloja, žiūrėk, dukra, kas atjoja (d.) Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vambarauti — vambarauti, auja, ãvo KŽ; N, [K] žr. vambryti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vambarioti — vambarioti, ioja, iojo žr. vambryti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.